www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

 

 

Pakalpojumi papīra ražošanas un pārstrādes nozarei

 

Papīra ražošanai un pārstrādei mēs piedāvājam  „Unafloc” markas reaģentus, kas nodrošina efektīvāku papīra masas aizturi iekārtā un tās atūdeņošanu.

Mūsu pakalpojumu klāstā ietilpst arī radušos rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas risinājumu izstrāde.

Šo pakalpojumu ietvaros veicam:

• ķīmisko reaģentu dozēšanas programmu izstrādi notekūdeņu attīrīšanai,

• laboratorijas un industriālos izmēģinājumus,

• konsultēšanu par flokulantu, koagulantu, putu dzesēju, kaļķa nosēdumu profilakses līdzekļu (antiskalantu) un baktēriju produktu lietošanu.

Flokulanti - katjoniski/anjoniski poliakrilamīdi, kas labi šķīst ūdenī, neveidojot kunkuļus.

Koagulanti - organiski katjoniski koagulanti, kas īpaši piemēroti papīra masas aizturēšanai papīra apstrādes iekārtā. Tie nodrošina iespēju efektīvi aizstāt alumīniju un to saturošus sāļus un neietekmē sistēmas kopējo pH rādītāju.

Bentonīta māli - īpasī sagatavoti lietošanai papīra masas apstrādes iekārtā.