www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Naftas un eļļas rūpniecība

 

Nozares notekūdeņiem raksturīga ogļūdeņraža, eļļas un to produktu klātbūtne, kas rodas eļļas un naftas produktu ražošanas un pārstrādes procesā, ietilpst kuģu balasta ūdeņos, kuģu mašīntelpu sateču ūdeņos un iekārtu dzesēšanas šķidrumos, veidojas produktu noplūžu rezultātā.

Šādu notekūdeņu apstrāde bez ķīmisko reaģentu klātbūtnes ir praktiski neiespējama.

Zemāk attēlos visbiežāk sastopamās šādu notekūdeņu veidu kombinācijas:

 

Ūdens eļļā emulsija Eļļa ūdenī emulsija Eļļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eļļa un eļļa ūdenī atšķiras tikai ar ūdenī esošo eļļas daudzumu. Abi klasificējami kā eļļa ūdenī emulsija.

Eļļas un to saturošu notekūdeņu izplūde dabā ir bīstama apkārtējai videi.

Pielietojot „Unafloc” ķīmiskos reaģentus un jaunākās tehnoloģiskās metodes, iespējams uzlabot eļļas un naftas produktu atdalīšanas procesa efektivitāti.