www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

 

Pārtikas rūpniecība

 

Uzņēmums „Ecochemicals” izstrādā specifiskus risinājumus pārtikas rūpniecības notekūdeņu apstrādei - cietas un šķidras formas piesārņojuma atdalīšanai.

Mūsu speciālisti veic:

• notekūdeņu attīrīšanas ķīmisko reaģentu izvēli un dozēšanas programmu izstrādi,

• notekūdeņu apstrādes reaģentu laboratorisko un industriālo testēšanu,

• notekūdeņu attīrīšanas risinājuma izstrādi,

• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un reaģentu piegādi,

• flokulantu izvēli dūņu atūdeņošanai dažādās iekārtās.

 

• Cukura ražošana

„Unafloc” markas notekūdeņu attīrīšanas reaģentu pielietošana cukura ražošanā - transportēšanas un mazgāšanas ūdeņu apstrāde, sulas dzidrināšanas process, difūzijas procesā.

 

• Gaļas pārstrāde

Nozares notekūdeņiem raksturīgs augsts BSP, ĶSP, SV un taukvielu daudzums. Pirms notekūdeņu apstrādes bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs nepieciešams veikt to pirmapstrādi., pielietojot fizikāli - ķīmiskās notekūdeņu attīrīšanas metodi. Standarta risinājums paredz visu ražošanas notekūdeņu savākšanu vienkopus, cieto daļiņu un taukvielu atdalīšanu pirms tālākas pārsūknēšanas uz pirmapstrādes iekārtu. Ņemot vērā notekūdeņos esošo taukvielu daudzumu, visbiežāk šādi notekūdeņi tiek ātri un efektīvi attīrīti flotācijas iekārtā, pielietojot „Unafloc” markas koagulantus, flokulantus, bentonīta mālus saturošus notekūdeņu apstrādes reaģentus.

 

• Zivjapstrāde

Nozares notekūdeņu attīrīšanas pirmapstrādei parasti tiek lietota fizikāli - ķīmiskā metode, notekūdeņus, pirms to novadīšanas bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs, vispirms attīrot flotācijas iekārtā. Flotācijas un bioloģiskās attīrīšanas procesā radušās dūņas tiek atūdeņotas centrifūgā vai lentas presē. Visas notekūdeņu apstrādes stadijas iespējams pilnveidot, pielietojot „Poliflock SM” markas flokulantus un „Unafloc” markas koagulantus.

 

• Piena pārstrāde

Nozares notekūdeņu attīrīšanas pirmapstrādei parasti tiek lietota fizikāli - ķīmiskā metode, notekūdeņus, pirms to novadīšanas bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs, vispirms attīrot flotācijas iekārtā. Notekūdeņos esošos taukus ieteicams atdalīt pirms flotācijas iekārtas, mehāniskajā tauku atdalītājā papildus dozējot baktēriju produktu „Greasolux” . Flotācijas un bioloģiskās attīrīšanas procesā radušās dūņas tiek atūdeņotas centrifūgā vai lentas presē. Visas notekūdeņu apstrādes stadijas iespējams pilnveidot, pielietojot „Unafloc” markas flokulantus un „Unafloc” markas koagulantus.

 

Pārtikas rūpniecības ražošanas notekūdeņu apstrādei piedāvājam:

• Koagulācijas aģentus - organiskas izcelsmes katjoniskus vai neorganiskas izcelsmes metāla sāļus saturošus koagulantus,

• Flokulantus - katjoniskus un anjoniskus poliakrialmīdu maisījumus, kas labi šķīst ūdenī, un, pielietojot kombinācijā ar koagulantiem, ievērojami uzlabot notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

• Bentonīta mālus saturoši produkti  - īpaši piemēroti izteikti piesārņotu notekūdeņu attīrīšanai.

Notekūdeņu attīrīšanas reaģentu darbību ietekmē apstrādājamo notekūdeņu  pH  līmenis - organiskas izcelsmes koagulanti un flokulanti efektīvāk darbojas notekūdeņos, kur pH ir robežās no 2-10, bet neorganiskas izcelsmes koagulanti ir piemērotāki notekūdeņiem, kuru pH līmenis ir mazāk svārstīgs - 7. Apstrādājot notekūdeņu ar neorganiskas izcelsmes koagulantiem, pH līmeņa koriģēšanas pasākumi veicami pirms koagulanta dozēšanas.

Bentonīta mālus saturoši produkti pielietojami dažāda pH līmeņa notekūdeņos. Šie produkti, salīdzinājumā ar metāla sāļus saturošiem koagulantiem, ir drošāki cilvēka veselībai un apkārtējai videi.

Notekūdeņu apstrādei atlasam, testējam un piegādājam:

• flokulantus,

• koagulantus,

• biocīdus,

• pretputu aģentus,

• antiskalantus.