www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Ūdenstilpņu padziļināšana un tīrīšana (bagarēšana)

 

Mūsu izstrādātie kompleksie risinājumi palielinās bagarēšanas darbu efektivitāti. Pievienojot nelielu daudzumu sintētisko, ūdenī šķīstošo, polimēru, iespējams, ievērojami uzlabot izsūknētā materiāla atūdeņošanas iespējas. Šis risinājums ļauj:

• samazināt uzglabāšanai nepieciešamo platību un transportēšanas izmaksas – pēc atūdeņošanas materiālam ir mazāks svars un apjoms;

• samazināt vides piesārņojošo darbību izmaksas – atūdeņošanas procesā atdalītajam šķidrumam ir mazāka piesārņojuma koncentrācija;

• samazināt procesa norises ilgumu – polimēra pielietošana atūdeņošanas procesā nodrošina tā ātrāku norisi.

Mūsu speciālistu izvēlētās metodes un „ Unafloc” markas polimēri nodrošina iespēju veikt bagarēšanu vietās ar ierobežotu piekļuvi (pieejama neliela teritorijas daļas; nav iespējams apturēt saimniecisko darbību teritorijā, kuru nepieciešams padziļināt un/vai tīrīt; citi, tam līdzīgi, apstākļi).

„Unafloc” markas polimēru pielietošanas priekšrocības:

• 100 reizes ātrāks nogulsnēšanās process, salīdzinājumā ar dabīgo nogulsnēšanās procesa norises ilgumu,

• tīrāks atūdeņošanas procesā atdalītais šķidrums,

• polimēra pielietošana samazina atdalītā šķidruma nostādināšanai paredzēto tilpņu skaitu un to platības,

• polimēra pielietošanu pieļauj atdalītā šķidruma tālāku apstrādi ogles filtros, tos neaizsprostojot,

• ja objektā ir vairāk nekā 3 nostādināšanas tilpnes, iespējams veikt to tīrīšanu, atkārtotai lietošanai, vienlaicīgi turpinot bagarēšanu.