www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

ECOCHEMICALS SIA

         LATVIJA

Tīrs ūdens, izmantojot drošu ķīmiju

Produkti

Flokulanti

ķimikālijas pret putām

Koagulanti

Augstas efektivitātes katjonu un anjonu polylekctrolytes

Antifoams par pašvaldības attieksmi un rūpniecisko procesu

īpašie piedāvājumi

Bezmaksas testi savu paraugu. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu un nosūtiet mums paraugu.  Mēs to izmēģināt bez maksas.

Zvaniet mums ja jums ir kādi jautājumi

Tel. +371 6 7321330

vai

De-emulgatori

Bentonite sorbenti

Pirms pārkaļķošanās

Bioprodukti

Augstas kvalitātes de-emulgatori par naftas ūdenī un ūdens eļļas emulsijā