www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

 

Ecochemicals" - notekūdeņu apstrādes risnājumu izstrāde, apvienojot tehniskās zināšanas un īpaša pielietojuma ķīmisko un bioloģisko reaģentu atlasi un piegādi.

Nodrošinām notekūdeņu apstrādes un ar ūdeni saistīto industriālo procesu efektivitātes un ekonomisko rādītāju uzlabojumu, atbilstoši klienta vajadzībām, izvēloties un izstrādājot reaģentu pielietošanas programmas cieto piemaisījumu atdalīšanai no šķidruma, šķidruma atdalīšanai no šķidruma un specifiska piesārņojuma atdaīšanai.

Galvenās produktu grupas 

Flokulanti

De-emulgatori

Koagulanti u.c. reaģenti

Organiskie flokulanti tiek plaši pielietoti notekūdeņu, dzeramā ūdens un piesārņotu šķidrumu apstrādē..        vairāk info  

Koagulanti ir ūdens un notekūdeņu apstrādes „pirmās palīdzības” reaģenti. Pieejami organiski, neorganiski un jaukta veida  šķidras un pulverveida formas koagulanti. Pielietojot koagulantus, iespējams, būtiski  samazināt izšķīdušā piesārņojuma rādītājus,  BSP, ĶSP,  fosfora, smago metālu koncentrāciju.                                                                                      vairāk info

Efektīvai naftas un eļļas produktu atdalīšanai, pielietojot gravitācijas metodi, ir nozīmīga loma nozares uzņēmumu - ostu, naftas un eļļas produktu ražošanas un transportēšanas uzņēmumu ikdienas darbībā..                                                                                                                  vairāk info

Sadzīves notekūdeņu apstrāde

Naftas rūpniecība

Papīra ražošana un pārstrāde

Pārtikas rūpniecība

Bagarēšana

Ķīmiskā rūpniecība

Par mums

Nosūtīt e-pastu/ pieteikt pasūtījumu

 

Notekūdeņu attīrīšanas risinājumi un tehniskās zināšanas apvienojumā ar speciālo ķīmisko vielu piegādi - tas ir Ecochemicals!

 

Galvenais princips mūsu darbā apvieno ekspertu zināšanas kopā ar piegādā augstas kvalitātes reaģentus vai biopreparates, kas kopā nodrošinās kvalitāti un ekonomiju procesā.

 

Mēs izvēlēties un piegādes speciālas ķīmiskās vielas vai bio-produkti ūdens un notekūdeņu attīrīšanas, cietā šķidrā vai šķidruma fāzu atdalīšanai, dispersija, un apjoma kontroli.                                     vairāk

Vards*

Epasts*

Pakalpojumi

Efektīvs risinājums taukvielu daudzuma samazināšanai notekūdeņos GREASOLUX: www.greasolux.com

submit clear