www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Deemulgatori

Eļļas atdalīšana ar gravitācijas spēka palīdzību veic svarīgu funkciju ostās vai naftas rafinēšanas rūpnīcās.

 

Vienkārši lietojami apsildāmie torņveida atdalītāji. Kad eļļas emulsija ir stabila pat pēc ilgas sildīšanas, ir grūti sasniegt labus rezultātus: eļļas atdalīšana ir vienkārša, tomēr eļļas daļiņās novērojams daudz ūdens. Pievienojot izvēlēto emulsiju noārdošovielu, atdalīšana ar gravitācijas spēka palīdzību noteik daudz ātrāk un efektīvāk.

Uzņēmums, kas ražo ķīmiski ekoloģiskas vielas, konsultē, izvēlas un piedāvā šos produktus gravitācijas spēka atdalītājiem.

„Unafloc“ emulsiju noārdoša viela

Parasti, stabila eļļas emulsija var saturēt līdz 40 – 60 % ūdens. Pievienojot „Unafloc“ emulsiju noārdošās vielas, iespējams sasniegt, ka eļļa var saturēt no 5% līdz 0% ūdens.