www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Koagulanti

Koagulianti – pirmā palīdzība, apstrādājot ūdeni ķīmiskā veidā. Pastāv gan neorganiskie, gan organiskie koagulanti, kā arī organisko un neorganisko koagulantu maisījumi. Koagulanti sastopami gan cietā gan arī šķidrā veidā. Koagulantus var izmantot  izšķīdināta piesārņotāja apstrādei, smago metālu, CDP, BDP, fosfora u.c. veida piesārņojuma likvidēšanai. Koagulantus visbiežāk izmanto kopā ar flokulantiem, lai nodrošinātu labākus apstrādes rezultātus.

 

 

 

 

Other products, click here.