www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Koagulanti

 

Koagulanti ir ūdens un notekūdeņu apstrādes „pirmās palīdzības” reaģenti. Pieejami organiski, neorganiski un jaukta veida  šķidras un pulverveida formas koagulanti. Pielietojot koagulantus, iespējams, būtiski  samazināt izšķīdušā piesārņojuma rādītājus,  BSP, ĶSP,  fosfora, smago metālu koncentrāciju. Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu sniegumu koagulantu pielietošana parasti tiek kombinēta ar flokulantu pielietošanu.