www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

5. gadījums. Zivs rūpniecības notekūdeņi

 

 

Zivs rūpniecības notekūdeņi pilsētas sistēmā iepludina ļoti piesārņotu ūdeni. Izmantotais ūdens satur daudz BDP, taukus un ļoti daudz fosfora. Vietējais notekūdeņu apstrādes uzņēmums darbojas neefektīvi, bet ražotnei jāmaksā liels sods pašvaldībai par piesārņoto ūdeni. 500mg/l „Unafloc“ koagulanta un 5 mg/l „Unafloc“ flokulanta izmantošana flotācijas sistēmā palīdzēja likvidēt piesārņojumu līdz pieņemamam līmenim.