www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

2. gadījums. Stikla šķiedras ražošana

 

 

Ražošanas notekūdeņi, kas ieplūst flotācijas sistēmās, bija ļoti piesārņoti, jo CDP sasniedza līdz 10000mg/l. Piesārņojuma likvidēšanai ražotne izmantoja koagulantu dzlezs hlorīda dozu 3kg/m3 un flokulanta dozu 1-5g/m3. Rezultāti bija apmierinoši, tomēr koagulanta izmantošana bija ļoti liela, tātad, arī dārga. Šajā gadījumā dzelzs hlorīds tika uzglabāts 1m3 bākās un aizņēma ļoti lielu vietu notekūdeņu attīrīšanu punktos. Dzelzs hlorīds ir agresīvs šķīdums, kam nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Mūsu tehniķi ir konstatējuši, ka dzlezs hlorīda vietā kā koagulantu labāk ir izmantot speciālu betonīta veidu.

Dozēšana bija apmēram 1-1,5kg/m3, bet rezultāti bija pietiekami labi. Betonīts – pulveris, kas nav nedz agresīvs, nedz arī toksisks. Ražotne pārgāja no dzelzs hlorīda pie betonīta izmantošanas. Apstrādes cena bija mazāka, pēc apstrādes ar flotatoru tika iegūts mazāk dubļu