www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

„Unafloc“ antiskalanti neļauj notikt apstāšanās procesam, ko veido cieto daļiņu veidošanās savienojumos ar Ca, Mg, Fe un citiem sāļiem.

„Unafloc“ antiskalanti var būt aktīvi vidē, kas pārsniedz 6,5 pH un esot normālai vai augstākai temperatūrai – pat, ja ir 100 grādu temperatūra.

Antiskalantu „Unafloc“ darbība novērojama katrā nosēšanās procesa solī un pilnībā pasargā no nosēdumu veidošanās daudzās ražošanas procesa situācijās.

Antiskalantu izmantošana ir ļoti venkārša: jāievieto ar dozatora palīdzību, to dara uzreiz, ievietojot to kā tas tika saņemts vai atšķiadot līdz 10%, lai notiktu efektīva samaisīšanās visā procesa plūsmā pēc iespējas dziļāk centrāta vai filtrāta līnijās.  

Antiskalanti tiek piegādāti šķidrā veidā, lai tos ir vieglāk apstrādāt, ja nepieciešams – arī atšķaidīti ūdenī.