www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Putošanās slāpētāji

Notekūdeņu apstrādes laikā var veidoties un uzkrāties putas. Tās rodas gadījumos, kad pastāv sufaktanti, kas mazina virsmas sasprindzinājumu, un/vai var citas vielas, kas samazina ūdens nosusināšanas no burbuļu sieniņām.

Putas rada problēmas dažādās ražošanas nozarēs:

• Cukura ražošana

• Pienotavas

• Fermentācijas procesi

• Dārzeņu aptrādes procesi

• Papīra ražošana

• Aktivizētu dūņu procesi

• Sākotnējā mehāniskā aerācija

• Citi procesi

Mēs piedāvājam plašu putošanās slāpētāju izvēli. Lūdzu sazinieties, ja vēlaties iegūt vairāk informācijas.