www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Risinājumi sadzīves notekūdeņu apstrādei

 

Flokulantu izvēle laboratorijas un industriālo eksperimentu apstākļos dūņu apstrādei:

 

• lentu presēs,

• centrifūgās,

• filtrpresēs,

• rotējošā sieta blīvētājos,

• dūņu laukos.

 

Risinājumu izstrāde nestandarta situācijām un problemātisku dūņu apstrādei, kā piemēram:

 

• augsts dūņu tilpuma indekss, neapmierinošas dūņu atūdeņošanas spējas,

• sarežģīts dūņu atūdeņošanas režīms, vienlaicīgi pielietojot vairākus, dažādu marku flokulantus (piem., dūņu iebiezināšana, pirmējo un lieko dūņu vienlaicīga atūdeņošana),

• diegveida baktēriju skarto dūņu un citu specifiska sastāva dūņu apstrādei,

• flokulanta izvēle, atbilstoši tā darba šķīduma sagatavošanas ūdens sastāvam.

 

Fizikāli - ķīmisko apstrādes metožu izvēle sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs

 

• fosfora daudzuma samazināšanai,

• BSP, ĶSP daudzuma samazināšanai,

• SV daudzuma samazināšanai,

• smago metālu atdalīšanai.

 

„Unafloc” markas ķīmiskajiem reaģentiem ir stabilas īpašības, augsta iedarbības efektivitāte, un tie ir apkārtējai videi un lietotājiem droši, uzglabājot un lietojot atbilstoši nosacījumiem. Papildus informācija par produktu drošību, uzglabāšanu un lietošanu pieejama pēc pieprasījuma.