www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

De-emulgatori 

Efektīvai naftas un eļļas produktu atdalīšanai, pielietojot gravitācijas metodi, ir nozīmīga loma nozares uzņēmumu - ostu, naftas un eļļas produktu ražošanas un transportēšanas uzņēmumu ikdienas darbībā.

Pat gadījumos, kad apstrādājamajam produktam ir nemainīga kvalitāte, uzņēmumi nereti saskaras ar tā apstrādes problēmām: piem. atdalīšanas process norit mazefektīvi, arī veicot ilgstošu produkta un / vai tā emulsijas karsēšanu; atdalītais produkts satur pārāk lielu ūdens daudzumu.

Pievienojot individuāli izvēlētus de-emulgatorus  iespējams ievērojami uzlabotu gravitācijas atdalīšanas procesa rezultātus, vienlaicīgi samazinot izmaksas.