www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Paperiteollisuus

 

Paperiteollisuudelle tarjoamme erityisiä Unafloc-reagenssityyppejä, jotka auttavat lisäämään paperikoneiden retentiota ja tehostamaan vedenpoistoa. Toimintakenttäämme kuuluu myös paperiteollisuuden jätevesien fysikaalis-kemiallinen käsittely.

 

Näitä tarpeita varten tarjoamme seuraavia palveluja:

 

1. kemikaalijärjestelmät tehokkaaseen jäteveden käsittelyyn

2. laboratorio- ja teollisuuskokeet

3. konsultaatio flokkulanttien, koagulanttien, kattilakiven estoaineiden, vaahdonestoaineiden ja bakteerituotteiden sovelluksista

4. flokkulanttien ja koagulanttien valinta flotaatiojärjestelmiin

5. flokkulantit – Laadukkaat kationiset tai anioniset polyakryyliamidit liukenevat täydellisesti eivätkä paakkuunnu

6. koagulantit – retentiota parantavat orgaaniset kationiset koagulantit, jotka mahdollistavat alunan tai muiden alumiinisuolojen täydellisen tai osittaisen korvautumisen paperin valmistusprosessissa. Nämä koagulantit eivät häiritse systeemin pH:ta.

7. bentoniittisavi – erityisesti paperikoneisiin aktivoidut bentoniitit