www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

 

Öljyteollisuus

 

Monien yritysten jätemateriaalit sisältävät hiilivedyn ja öljynkaltaisten aineiden saastuttamaa nestemäistä jätettä. Tällaista jätemateriaalia ovat muun muassa raakaöljyn ja petrokemikaalien jalostuksen ja käsittelyn sekä käyttötoimenpiteiden yhteydessä syntyvä jäte, työstökoneiden jäähdytysnesteen kontaminoima jäteöljy, jätevesi, pilssi- ja painolastivedet sekä kontaminoitunut pintavalunta.

 

Ilman oikeanlaisia reagensseja öljyn ja veden erottaminen öljyisestä emulsiosta on lähes mahdotonta.

 

Kuvissa esitetään kolme esimerkkiä öljyisestä vedestä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öljypäästöillä on tyypillisesti ympäristölle tuhoisat vaikutukset.

Täältä löydät tietoa siitä, miten Unafloc-reagensseja voidaan käyttää tehostamaan erilaisia öljyn erotusmenetelmiä sekä öljy vedessä -erotusprosessia. Täällä on myös arvioitu erilaisia erotusmenetelmiä sekä esitelty ajan tasalla oleva yhteenveto tällä hetkellä saatavilla olevista tekniikoista ja niiden avulla saavutettavista päästörajoista.