www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Ruoppaus

Puhdistusratkaisumme voivat saada aikaan huimia tuloksia ruoppausalalla. Pienet määrät synteettistä ja vesiliukoista polymeeriä parantavat radikaalisti ruopatun lietteen vedenpoisto-ominaisuuksia. Tämä helpottaa säästämään:

 

1. tilaa ja painoa – koska paremmin kuivattu liete vie vähemmän tilaa ja painaa vähemmän

2. kustannuksia ympäristöasioissa – koska valumavesi on puhtaampaa

3. aikaa – koska vedenpoisto polymeerin lisäämisen jälkeen vie paljon vähemmän aikaa

Kokenut työryhmämme auttaa ratkaisemaan lietteen vedenpoistoon liittyvät ongelmat. Annamme konsultaatiota ja toimitamme hyvälaatuisia polymeerejä, jotka on erityisesti suunniteltu ruoppauksen sovelluksiin.

Unafloc -sovellukset ovat erittäin hyödyllisiä tiheästi asutuilla alueilla tai silloin, kun käytössä on vain vähän tilaa. Ne mahdollistavat ruoppaustyön toteuttamisen sellaisissakin paikoissa, joissa se olisi mahdotonta ilman asianmukaisia polymeerejä.

Unafloc-polymeerien käytön päävaikutukset:

 

1. voidaan käyttää pienemmän kokoisia sijoitusvarastoja

2. partikkeleiden laskeutuminen nopeutuu jopa 100-kertaiseksi luonnonmukaisiin keinoihin verrattuna

3. kiinteiden aineiden painoprosentti kasvaa in-situ. Tämä mahdollistaa suurempien sedimenttimäärien varastoinnin tilavuusyksikköä kohden

4. polymeerejä käytettäessä käsittelypaikkojen määrää ja/tai kokoa voidaan vähentää

5. polymeerit mahdollistavat dekantoidun veden hiilisuodatuksen, sillä dekantoitu vesi on kirkasta eikä tuki hiiltä

6. mikäli lietelammikoita on useampia, niitä voidaan käyttää uudelleen ja puhdistaa ruoppauksen aikana

Tärkeimmät ruoppaussovellukset, joihin polymeerejä voidaan soveltaa:

 

1. 1) Hapetuslammikot

2. 2) Teollisuuslammikot

3. 3) Järviliete

4. 4) Jokiliete

5. 5) Lentotuhka

6. 6) Atomaarinen jäte

7. 7) Paperitehtaiden liete

8. 8) Sokerijuurikkaan huuhtelujäte

9. 9) Hulevesiliete

10. 10) Kalankasvatus

11. 11) Pengerrysrakentaminen

12. 12) Säilyketehdasjätteet

13. 13) Vuorovesiluukut ja pumppujen imukohdat

14. 14) Laskeutuslammikot – kaikki tyypit

15. 15) Jätevesiliete

16. 16) Kiillotusaltaat

17. 17) Hiilikaivoksen jätteet

18. 18) Rautamineraalijätteet

19. 19) Maankäyttö (täyttö)

20. 20) Sisävesikanavat

21. 21) Venesatamat

22. 22) Laivatelakat

23. 23) Aggregaattien huuhteluvedet

24. 24) Jäähdytysvesialtaat

25. 25) Vesisäiliöt

26. 26) Epäpuhtaat sedimentit