www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Kemianteollisuus

 

 

Kemianteollisuuden jätevedet vaativat erittäin tarkkoja laboratorioanalyysejä. Yleensä jätevesi esikäsitellään ja päästetään sen jälkeen kunnalliseen viemäriverkostoon. Joissain tapauksissa tarvitaan ylimääräinen biologinen käsittely.

 

Kemianteollisuuden jätevesissä on yleensä paljon BOD/COD:tä, fosforia, raskasmetalleja ja muita haitallisia kemikaaleja, jotka on tarpeen poistaa ennen jäteveden päästämistä kunnalliseen verkostoon. Esikäsittelynä käytetään flotaatiota tai laskeutusta yhdessä erilaisten vedenkäsittelykemikaalien kanssa. Kemikaalit testataan ensin laboratoriossa tehokkuuden ja annostuksen määrittämiseksi. Esikäsittely voi poistaa noin 50–70 % epäpuhtauksista. Jos käytetään pelkästään biologista käsittelyä ilman esikäsittelyä, systeemi on erittäin haavoittuva. Mikäli biologinen käsittely ei tehoa, voidaan käyttää erilaisia käsittelyä tehostavia bakteerituotteita.

 

Tarjoamme apua seuraavissa jäteveden puhdistukseen liittyvissä ongelmissa:

 

1. jäteveden puhdistusprosessin määrittäminen

2. laboratoriotestit erikoisjätteiden esikäsittelyyn

3. reagenssien määrittäminen, annostusten korjaaminen, käsittelyprosessin arvioiminen laboratoriossa

4. teollisuuden käyttökokeet

5. käynnistystöiden avustus

6. laitteiden toimittaminen

7. fosforin poisto fysikaalisessa tai biologisessa käsittelyssä

8. typen poisto ilmastusaltaissa

9. BOD/COD:n pienentäminen

10. lietteen kuivatuksen avustaminen

11. rasvojen poisto

12. öljyisen veden käsittely

13. värin poisto

14. öljyjen emulsion hajotus

15. suspendoituneiden partikkeleiden poisto