www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

 

ECOCHEMICALS toimittaa parhaat jätevedenpuhdistusratkaisut, teknisen tietämyksen ja tarvittavat erikoiskemikaalit!

Ecochemicalsin pääasiallinen toiminta keskittyy asiantuntevan tiedon tarjoamiseen ja korkealaatuisten reagenssien tai biopreparaattien toimittamiseen. Yhdessä nämä elementit takaavat laadukkaan ja taloudellisesti kannattavan prosessin..

Uutuus! Greasolux bio tuote rasvan poistaminen!

Tärkein kemikaalit

Flokkulantit

Emulsion  hajottajat

Koagulantit

Orgaaniset flokkulantit ovat yleisesti käytössä jäteveden, juomaveden ja saastuneiden nesteiden puhdistuksessa. Myös lietteen kuivaus lähes mahdotonta ilman flokkulantteja.

                                                                                               

lisätietoja

Koagulantit toimivat ensiapuna kemiallisessa vedenkäsittelyssä. Ne voivat olla epäorgaanisia, orgaanisia tai orgaanisten ja epäorgaanisten koagulanttien muodostama seos...          

                                                                       

   lisätietoja 

Öljynjalostamoissa ja satamissa öljy erotellaan usein painovoiman avulla. Usein käytetään lämmitettäviä separaattoreita.   Öljyemulsio pysyy stabiilina pitkänkin kuumennuksen ajan, mikä heikentää lopputuloksen laatua – öljyn erottumisen taso on alhainen, ja eroteltuun öljyyn jää paljon vettä...                                                                        

  lisätietoja 

Kunnallinen jätevesi

Öljyteollisuu

Paperiteollisuus

Elintarviketeollisuus

Ruoppaus

Kemianteollisuus

Tietoa yrityksestä

e-mail meitä / tilata

 

ECOCHEMICALS toimittaa parhaat jätevedenpuhdistusratkaisut, teknisen tietämyksen ja tarvittavat erikoiskemikaalit!

 

•Ecochemicalsin pääasiallinen toiminta keskittyy asiantuntevan tiedon tarjoamiseen ja korkealaatuisten reagenssien tai biopreparaattien toimittamiseen. Yhdessä nämä elementit takaavat laadukkaan ja taloudellisesti kannattavan prosessin.

 

•Ecochemicals valitsee ja toimittaa erikoiskemikaalit ja biotuotteet veden ja jäteveden puhdistukseen, faasierotukseen (kiinteä-neste tai neste-neste), dispersioon sekä kattilakiven ehkäisemiseen

lisätietoja 

Name*

Email*

Palvelut

submit clear