www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Flokkulantit

Orgaaniset flokkulantit ovat yleisesti käytössä jäteveden, juomaveden ja saastuneiden nesteiden puhdistuksessa. Myös lietteen kuivaus lähes mahdotonta ilman flokkulantteja.

 

Flokkulantit voivat olla joko kiinteitä tai nesteitä.

 

Yleensä flokkulantteja käytetään erilaisissa sovelluksissa.