www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Koagulantit

Koagulantit toimivat ensiapuna kemiallisessa vedenkäsittelyssä. Ne voivat olla epäorgaanisia, orgaanisia tai orgaanisten ja epäorgaanisten koagulanttien muodostama seos.

 

Koagulantit voivat olla kiinteitä tai nesteitä.

 

Koagulantteja voidaan käyttää mm. liuenneiden jätteiden käsittelyssä sekä raskasmetallien, COD:n, BOD:n ja fosforin poistossa.

 

Usein paras tulos saadaan, kun koagulantteja käytetään yhdessä flokkulanttien kanssa.