www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Esimerkki 5. Kalatehtaan jätevesi

 

Kalatehtaalta johdetaan kaupungin viemäriin erittäin likaista jätevettä. Jäteveden BOD-pitoisuus on korkea, siinä on paljon rasvaa ja erittäin paljon fosforia. Paikallinen jätevedenpuhdistamo ei toimi tarpeeksi tehokkaasti, ja tehdas maksaa kunnalle korkeita jätevesimaksuja.

Käyttämällä flotaatiossa Unafloc-koagulanttia 500 mg/l ja Unafloc-flokkulanttia 5 mg/l, saadaan epäpuhtaudet vähennettyä tyydyttävälle tasolle.