www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Bentoniittisorbentit

Ecochemicalsin bentoniittisorbentteja käytetään monissa sovelluksissa kuten juomaveden käsittelyssä, teollisuusjätevesien käsittelyssä, juoma- ja elintarviketeollisuudessa.

 

Bentoniitit ovat jauhemaisessa muodossa ja myrkyttömiä.

 

Bentoniittisorbentit poistavat tehokkaasti BOD:n, COD:n, maalit, raskasmetallit, kolloidit, kromin jne.