www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Kattilakiven estoaineet

Poliflock-kattilakivenestoaineet ehkäisevät kattilakiven muodostumisen Ca, Mg, Fe jne. suoloista.

 

Unafloc-kattilakivenestoaineet toimivat pH:n ollessa yli 6,5 normaalissa tai korkeissa lämpötiloissa – jopa 100 °C:ssa.

 

Unafloc ehkäisee kattilakiven muodostumista saostumisprosessin jokaisessa vaiheessa, ja näin kumulatiivisesti estää kattilakiven muodostumisen monissa teollisuusprosesseissa.

 

Kattilakivenestoaineiden käyttö on erittäin yksinkertaista: ainetta lisätään annostelupumpulla joko sellaisenaan tai 10-prosenttisena laimenteena. Aine tulee lisätä linkoveteen tai suodatinputkistoon mahdollisimman alkupäähän, jotta se sekoittuu mahdollisimman tehokkaasti koko virran pituudelle.

 

Käsittelyn helpottamiseksi kattilakiven estoaineet toimitaan nesteinä, tarvittaessa valmiiksi vedellä laimennettuina.