www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

Vaahdonestoaineet

Jäteveden käsittelyprosessissa voi muodostua vaahtoa tensidien alentaessa pintajännitystä ja/tai sisältäessä muita aineita, jotka hidastavat veden poistumista kuplaseinämistä. Jätevedet voidaan siten jakaa karkeasti kolmeen ryhmään niiden alkuperän perusteella:

a) Teollisuus: runsaasti vaahtoava ”synteettinen” jätevesi joka sisältää pesuaineita, saippuoita, emulgointiaineita, puhdistusaineita jne.

b) Teollisuus: vaahtoa stabiloivat ”luonnonmateriaalit” kuten tärkkelys, proteiinit, kuidut, selluloosa tai muut pitkäketjuiset polymeerit.

c) Kunnallinen jätevesi: laimennetut tensidiseokset. Sisältää myös heikosti vaahtoutuvaa mädätettyä lietettä. Vaahtoa voi syntyä, kun jätevesi on kosketuksissa ilman kanssa, tai kun jätevedessä muodostuu kaasua. Jäteveden vapaan pudottamisen minimointi putkistoissa vähentää vaahtoutumista. Tietyt prosessit kuitenkin väistämättä edesauttavat vaahdon syntymistä, ja näin ollen vaahdonestotoimenpiteille on tarvetta.

 

Vaahto aiheuttaa ongelmia muun muassa seuraavilla teollisuusaloilla ja sovelluksilla:

 

1.sokeriteollisuus

2.meijerit

3.käymisprosessit

4.kasvisten käsittely

5.paperin valmistus

6.aktiivilieteprosessit

7.primäärinen mekaaninen ilmastus

8.muut prosessit

 

Ecochemicals tarjoaa laajan tuotevalikoiman erilaisia vaahdonestoaineita. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.