www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

 

 

Tarjoamme laajan valikoiman palveluja kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen:

 

Flokkulanttien valitseminen ja toimittaminen lietteen kuivaukseen ja käsittelyyn:

 

1.suotonauhapuristimiin

2.linkoihin

3.kammiosuotopuristimiin

4.rumputiivistimiin

5.lietelavoihin

Konsultointi ja ongelmien ratkaisu tilanteissa, joissa tavanomaiset polymeerit eivät anna tyydyttävää tulosta. Esimerkkejä ongelmatapauksista:

 

1.lietteen korkea pitoisuus ja huonot kuivausominaisuudet

2.monimutkaiset lietteenkäsittelyjärjestelmät, joissa erityyppisiä flokkulantteja käytetään saman lietteen käsittelyyn (esim. lietteen sakeutus, mekaanisen lietteen ja jäännöslietteen sekoittaminen ja lopullinen kuivaus)

3.lietteen normaalia käsittelyprosessia häiritsevän teollisuuden suuri vaikutus (yleistä pienempien kaupunkien sokeritehtaiden tai meijereiden kanssa)

4.muita vaikeasti hallittavia syitä, miksi flokkulantit eivät toimi kunnolla (voi johtua esimerkiksi veden sopimattomasta käsittelystä, lietekomponenteista tai väärästä flokkulanttityypistä)

Konsultointi ja fysikaalis-kemiallisten jätevedenpuhdistusratkaisujen valitseminen kunnallisille jätevedenpuhdistamoille. Sisältää:

 

1.fosforipitoisuuden pienentäminen

2.BOD/COD -pitoisuuksien pienentäminen

3.suspendoituneiden partikkeleiden vähentäminen

4.raskasmetallien poisto

Unafloc-kemikaaliemme tuotevalikoima on erityisesti suunniteltu kunnallisen jäteveden ja lietteen käsittelyn prosesseihin. Unafloc-kemikaalit ovat ominaisuuksiltaan stabiileja ja korkealaatuisia sekä oikein käsiteltynä turvallisia terveydelle ja ympäristölle.  Yksityiskohtaisemmissa turvallisuuskysymyksissä ota yhteys asiakaspalveluumme.