www.ecochemicals.net © 2014 |  

  Už švarų vandenį

Servisas popieriaus pramonei

 

Popieriaus pramonei siųlome specialius  Unafloc reagentus, padedančius pagerinti nuvandeninimą popieriaus mašinose.  

machine. Taip pat mūsų veikla apima ir nuotekų fiziko-cheminį nuotekų valymą.

 

Šiems poreikiams užtikrinti mes siųlome:

 

• Nuotekų valymo chemines schemas

• Laboratorinius ir industrinius bandymus.

• Flokuliantų, koaguliantų, antikalkėjimo medžiagų, antiputokšlių ir bioproduktų naudojimo konsultacijas.  

• Flokuliantų ir koaguliantų parinkimą flotacijos sistemoms:

• Flokuliantai- anijoniniai arba katijoniniai poliakrilamidai, l. gero tirpumo.

• Koaguliantai  - organiniai, filtracijos pagerinimui. Leidžia pakeisti aliuminio pagrindo druskas popieriaus gamybos procese. Jie neįtakoja sistemos pH.  

• Bentonitai - aktyvuoti bentonitai popieriaus gamybos mašinoms.

Rašykite mums, norėdami gauti daugiau informacijos.