www.ecochemicals.net © 2014 |  

  Už švarų vandenį

Servisas maisto pramonei

 

Ecochemicals siųlo servisą maisto pramonės nuotekų valymui, dumblo separacijai.

 

Mūsų specialistai atlieka:

 

• Parenka schemas nuotekų valymui.

• Laboratorinius bei gamybinius eksperimentus

• Flokuliantų, koaguliantų, antikalkėjimo medžiagų, antiputokšlių ir bioproduktų naudojimo konsultacijas.

• Flokuliantų ir koaguliantų parinkimą flotacijos sistemoms.

•Tiekia flotacijos sistemas

• Parenka flokuliantus dumblo valymo įrangai.

 

Pramonės sritys, kur tiekiame servisą:

 

• Cukraus

Tiekiame reagentus:

 

• Flokuliantus

• Koaguliantus

• Biocidus

•Antiputokšlius

 

• Mėsos

Nuotekos iš mėsos gamybos turi daug riebalų, aukštą  BDS, CHDS, suspenduotų dalelių kiekį ir yra dažnai perdaug užterštos, kad būtų galima valyti biologiškai.

Fiziko cheminis valymas dažnai naudojamas kaip pirminis mėsos pramonės nuotėkoms. Pirminis valymas gali būti naudojams vienas arba keli reagentai:

 

Koaguliantai

Flokuliantai

Antiputokšliai

 

• Žuvies

Dažniausiai naudojamas fiziko cheminis valymas.

 

 

• Pieno gamyba

Dažniausiai naudojamas fiziko cheminis valymas.

 

Rašykite mums, norėdami gauti daugiau informacijos.