www.ecochemicals.net © 2014 |  

  Už švarų vandenį

Servisas vandens telkinių gilinimui

 

Mūsų sprendimai yra labai efektyvūs vandens telkinių gilinimo darbams. Nedidelės specialių chemikalų dozės labai stipriai pagerina siurbiamo dumblo nuvandeninimo  galimybes.

 

Tai padeda sutaupyti:

• Nuvandeninimui skirto ploto - dėl geriau nuvandeninamo dumblo, jis užima mažiau ploto ir tūrio.Dumblas sausesnis.

• Daug švaresnis filtratas.

• Laiko - nuvandeninimas vyksta labai sparčiai.

 

Mūsų patyręs personalas padės jums išspręsti problemas, susijusias su dumblo nusausinimu. Mes galime pateikti dumblo nuvandeninimo pilną technologiją  su chemija, įranga bei technologų pagalba.s

 

Unafloc reagentų naudojimas  ypač svarbus tose vietose, kuriose gyvena daugiau gyventojų arba yra l. mažai laisvo ploto. Jis leidžia vykdyti darbus tose vietose, kur įprastinėmis sąlygomis dirbti būtų  neįmanoma pvz. miestų teritorijose.

 

Unafloc reagentų nauda:

 

• Reikia mažesnių plotų dumblo nuvandeninimui ir sandėliavimui.

• Dalelių  sėdimo greitis yra iki 100kartų didesnis, negu be reagentų.

• Dumblas yra sausesnis, todėl daugiau jo galima sukaupti tame pačiame plote.  

• Nufiltruotas/atskirtas vanduo yra l. švarus, jį galima tuoj pat išleisti atgal į vandens telkinius.

• Reagentai eliminuoja antros ar trečios nuvandeninimo aikštelės poreikį.  

• Reagentai leidžia naudoti papildomus filtrus vandeniui, nes vanduo yra l. švarus.

 

 

Pagrindiniai reagentų pritaikymai vandens telkinių gilinime:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašykite mums, norėdami gauti daugiau informacijos. 

1) Oksidaciniai laukai

2) Industrinės dumblo aikštelės

3) Ežerų valymas

4) Upių valymas

5) Pelenų dumblas

6) Atominių elektrinių dumblas

7) Popieriaus pramonės dumblas

8) Cukraus gamybos dumblas

9) Žuvų fermų dumblas

10) Nusodinimo laukai

11) Vandenvalos įmonių dumblas

12) Užterštų laukų valymas

13) Kiti