www.ecochemicals.net © 2014 |  

  Už švarų vandenį

 

ECOCHEMICALS

Švarus vanduo, naudojant saugią chemiją

Vandenvalos sprendimai ir techninės žinios  bei specialios paskirties vandenvalos medžiagų tiekimas - tai Ecochemicals.

•Pagrindinis ms darbo principas - derinti technines žinias bei aukštos kokybs reagent bei biopreparat tiekimą, kas užtikrina kokybę bei ekonomiją.

Mes parenkame ir tiekiame specialios paskirties chemines medžiagas ir bioproduktus vandenvalai, separacijai, dispergavimui.

Mūsų vizija

1

Švarus pasaulis- technologinių žinių dėka

2

Saugi chemija - švarus vanduo

3

Greitas servisas - puikus rezultatas

:Siūlome nuotekų valymo sprendimus šioms pramonės šakoms:

Mes tiekiame UNAFLOC markės reagentus:

Naudojimo sritis rasite čia.

Kiti, mūsų tiekiami vandenvalos produktai:

Mūsų darbo sritys