www.ecochemicals.net © 2014 |  

  Už švarų vandenį

Rašykite mums, norėdami gauti daugiau informacijos.

Servisas municipaliniams vandenvalos įrenginiams

 

Mes siųlome servisą municipaliniams vandenvalos įrenginiams:

 

Flokuliantų ir koaguliantų parinkimą ir tiekimą:

 

• Juostiniams presams

• Centrifugoms

• Filtrpresams

• Būgniniams tankintuvams

• Sausinimo aikšelėms

 

Problemiškų atvejų sprendimus, kai esami polimerai yra nepakankamai efektyvūs. Tai gali būti šie atvejai:

 

• Dumblo aukštas indeksas ir blogos nuvadeninimo galimybės

• Komplikuotos dumblo apdorojimo schemos, kur skirtingos flokuliantų rūšys naudojamos to paties dumblo apdorojimui (pvz.  dumblo tankinimas, pirminio ir perteklinio dumblo sumaišymas ir galutinis nuvandeninima).

• Stipri pramonės įmonių įtaka, kuri sutrikdo normalius dumblo apdorojimo procesus (pieninės, cukraus fabrikai ir kt.).

• Kitos, sunkiai nustatomos priežastys, dėl kurių blogai veikia flokuliantai  (gali įtakoti netinkamas paruošimo vanduo, dumblo specifinė sudėtis, netinkamas flokuliantas ir kt.)

 

Fizikinio cheminio valymo schemos parinkimą municipaliniuose vandenvalos įrenginiuose:

 

• Fosforo sumažinimą

• BDS/CHDS sumažinimą

• Suspenduotų dalelių sumažinimą

• Sunkiųjų metalų pašalinimą.

 

Unafloc reagentų spektras yra sukurtas municipalinių nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo tikslams. Unafloc reagentai yra stabilūs, aukštos kokybės, saugūs sveikatai ir aplinkai.